mandag den 3. september 2012

Hvor er eksemplerne?

Jeg kan se, at der verserer nogle rygter om, at der her på forummet er blevet givet klare eksempler på bogændringer, der er forkerte i 1983-udgaven, og nogle ser ud til at mene, at Trayimaya har givet en lang række sådanne eksempler. Så vidt jeg kan se, er dette dog ikke tilfældet. Nu har jeg ikke fulgt alt, der er blevet skrevet her, så måske er noget undsluppet min opmærksomhed, men det, jeg har set fra Traymaya, er ikke imponerende og giver ingen ægte eksempler på forkerte rettelser i 1983-udgaven.
Jeg formoder, at der bliver refereret til, at han gav en hel stribe eksempler først på ugen, hvor han ville citere et vers med de to versioner efterfulgt af sin egen kommentar. Jeg troede ikke, at nogen ville tage det seriøst, så jeg fandt det ikke værd at kommentere, og jeg havde egentlig heller ikke tid til det. Men det skulle jeg altså have gjort alligevel.


Problemet med Trayimayas eksempler er, at han for det første ikke argumenterede for, hvorfor de var forkerte, og for det andet slet ikke forholdt sig til de begrundelser, som Jayadvaita Swami har givet for rettelserne på basis af Prabhupadas originalmanuskript. I stedet postulerede Trayimaya blot frit fra hoften uden videre argumentation, at rettelserne var helt forkerte og unødvendige efterfulgt af et besværgelser. Jeg tror, at de fleste af os forventer et lidt bedre argumentationsniveau end det.

Et eksempel er Bg. 4.35, hvor Trayimaya først citerede de to versioner af verset.

1972:
"And when you have thus learned the truth, you will know that all living beings are but part of Me-and that they are in Me, and are Mine."

1983:
"Having obtained real knowledge from a self-realized soul, you will never fall again into such illusion, for by this knowledge you will see that all living beings are but part of the Supreme, or, in other words, that they are Mine."

Herefter kommenterede Trayimaya:
"Prabhupadas sætninger er smukke og klare. Ændringen er FULDSTÆNDIG unødvendig. Igen ser man, at et ord er taget ud munden på Prabhupada og andre, mere kluntede er lagt i. Ja, hele Prabhupadas sætning er skrottet, og man har fabrikeret sin egen. Men det er stadig i Prabhupadas navn. Det er REN forfalskning. Kriminelt."

Hvis Trayimaya havde gjort sit hjemmearbejde ordentligt, ville han dog have vidst, at 1983-udgaven blot genetablerer, hvad Prabhupada oprindeligt skrev i sit manuskript. Her er Prabhupadas originale oversættelse:

"By knowing real knowledge from the self-realised soul you would would have no more any illusion like this because by that knowldege you would know that all living entities are only parts and parcel of the Supreme - or in other words, Mine."

Som man kan se, er formuleringen i 1983-udgaven baseret på intet andet end Prabhupadas ord i originalmanuskriptet. Hvorvidt dette er forfalskning og kriminelt, vil jeg lade op til andre at afgøre.

Jayadvaita Swami kommenterer:
"Obviously, in Edition One Srila Prabhupada's mention of the self-realized soul, repeated from the previous verse, has been deleted. In the Second Edition, it has been restored.
Apart from that: In Edition One Srila Prabhupada's translation of na punar moham evam yasyasi pandava has been dropped. The Second Edition restores it: "You will never fall again into such illusion." The Second Edition also restores his translation for yena ("by which")-"by this knowledge." Similarly, the Second Edition brings the translation for atmani, meaning "in the Supreme," closer in line with what Srila Prabhupada originally said."

Hvad mere er, er denne information ikke nogen intern BBT-hemmeligheden. Forklaringerne af rettelserne ligger offentligt tilgængelige på www.bbtedit.com, så hvad afholder Trayimaya og andre fra at konsultere dem?

Så vidt jeg har kunnet se, gælder den samme kritik for alle de andre eksempler, Trayimaya gav. Jeg har ikke tænkt mig at gennemgå alle hans eksempler på samme måde, da jeg ikke mener, det er min opgave. Hvis Trayimaya og andre vil give kritik af ændringerne, må det være deres problem - hvis de vil tages seriøst - at referere til det bedste forsvar for ændringerne og derefter kritisere dette forsvar, hvis det ellers kan kritiseres.

Listerne over Jayadvaita Swamis forklaringer af en stor del af ændringerne kan findes på tre forskellige links på www.bbtedit.com: http://bbtedit.com/node/198, http://bbtedit.com/node/199 og http://bbtedit.com/node/200. Jeg vil foreslå, at man for saglighedens skyld konsulterer med disse forklaringer, før man går offentlig med sin kritik af noget som helst, hvis man ikke vil fremstå som uinformeret.

Kort sagt gælder min kritik af kritikerne af bogændringerne stadigvæk. På trods af alle de store ord og armbevægelser har jeg ikke set nogen kunne give konkrete eksempler på, hvad der egentlig er galt med rettelserne, eller set nogen komme med udførlige lister over alle de forfærdelige, unødvendige, meningsfordrejende rettelser, der er i 1983-udgaven. Derimod kan jeg og andre give de første par hundreder eksempler på deciderede fejl i 1972-udgaven.

Ingen kommentarer: