lørdag den 8. september 2012

165 rettelser forklaret

Herunder er en liste på 165 rettelser forklaret. Når man klikker på linket, kommer man ind til det relevante sted på www.bbtedit.com, hvor rettelsen bliver forklaret. Der vil man se,  hvad der står i 1972-udgaven, hvad der står i 1983-udgaven, hvad der står i Srila Prabhupadas originalmanuskript, og redaktøren Jayadvaita Swamis forklaring af, hvorfor han ændrede den pågældende tekst i 1983-udgaven.

Bemærk måden, som rettelserne forklares på. I venstre kolonne finder man teksten, som den findes i de to trykte udgaver af Bhagavad-gita. Det, der er rettet fra 1972-udgaven, er overstreget, og det, der er tilføjet i 1983-udgaven, står med fed type. I højre kolonne findes det pågældende tekststed fra Srila Prabhupadas originalmanuskript med fremhævelse med blå farve af det, der er specielt relevant. Nedenunder finder man Jayadvaita Swamis bemærkninger.

Hvis man gennemgår rettelserne, vil man se, at de fleste er af en filosofisk karakter, hvor formuleringen i 1972-udgaven ramte ved siden af Srila Prabhupadas oprindelige ord og mening. Der er altså tale om alvorlige fejl i 1972-udgaven. Derudover er der også eksempler på sproglige rettelser såvel som indsættelse af manglende sanskrit-referencer, fjernelse af passager fra 1972-udgaven, som redaktøren havde tilføjet, men som ikke havde hold i Srila Prabhupadas originalmanuskript mm. I alle tilfælde har formålet været at lade teksten følge Srila Prabhupadas originalmanuskript så tæt som muligt.