torsdag den 6. september 2012

Endnu et eksempel uden begrundelse


Jeg så Gunamani nævne en passage i kommentaren til 10.34 som et eksempel på en forkert ændring i 1983-udgaven. Desværre igen blot et eksempel på en kritik, der ikke forholder sig til redaktørens (Jayadvaita Swamis) begrundelser for ændringerne, som kan læses her.

De to passager lyder henholdsvis:

1972:
”One need not read many books on different subject matters; the ability to remember a few and quote them when necessary is also another opulence.”

1983:
”And the ability not only to read many books on different subject matters but to understand them and apply them when necessary is intelligence (medha), another opulence.”

Så hvad sagde Prabhupada faktisk? Ifølge originalafskriftet fra Prabhupadas diktat:

”Medha, memory, not only to read many books on many subject matter, but to keep them in the memory and produce them when necessary, that is also another opulence.”

Jayadvaita Swami bemærker kort her:

”“One need not read many books.” That’s true, but it’s not what Srila Prabhupada said here.”

Det er altså ikke forkert, at man ikke behøver at læse mange bøger, hvilket Prabhupada også bemærker flere steder, f.eks. i Nectar of Devotion. Det var bare ikke, hvad han sagde her. Her var hans ord, at ”ikke blot at kunne læse mange bøger, men også huske dem og hente dem frem, når det er nødvendigt…” 1983-udgaven retablerer blot Prabhupadas oprindelige mening, intet andet. Hvad er problemet?

Hvornår begynder vi at se velbegrundede lister over de mange uberettigede ændringer, der skulle være i 1983-udgaven, og ikke bare, at ’Jeg kan ikke lide dem’?