tirsdag den 11. september 2012

En gentagelse af nogle punkter


Med fare for at gentage mig selv (hvilket jeg næppe er ene om her) har jeg et par bemærkninger for at gøre nogle ting klart. Lad mig for det første lige sige, at jeg generelt ikke får læst, hvad der skrives her. Hvis nogen har nogle informationer, som de mener, jeg skal vide, er det bedst at mig en email – men venligst, kun helt konkrete informationer som f.eks. eksempler på forkerte rettelser i 1983-udgaven, som jeg forgæves har forsøgt at få.

Selv om jeg ikke får læst, hvad der skrives her, fornemmer jeg ved at skimme lidt her og der, at jeg ikke altid bliver forstået (måske går det også den anden vej). Så lad mig lige ridse min position op:

For mig er det ikke nødvendigt at diskutere principperne for redigering af Prabhupadas bøger. Dem får man høvlet ind, så snart man begynder at gøre tjeneste for BBT. Jeg har ikke set noget her, som jeg ikke vidste i forvejen, og som jeg ikke er enig i. Principperne kan koges ned til to punkter.


  1. Prabhupadas bøger må ikke ændres.

  1. Prabhupadas bøger skal være fejlfrie.

Så jeg ved ikke, hvorfor nogle tror, at jeg eller andre mener, at man kan ændre Prabhupadas bøger. Selvfølgelig kan man ikke det.

Samtidigt burde man vide, at Prabhupada ville have fejlfrie bøger. Hvis der er fejl i én udgave af hans bøger, skal de altså rettes i senere udgaver. Ganske simpelt.

Nuvel, hvis nogle har problemer med det og mener, at Prabhupadas bøger bliver ÆNDRET ved, at fejlene bliver RETTET, jamen, så har jeg heller ingen indvendinger imod det. Det er i mine øjne så fjollet en opfattelse og så langt fra, hvad Prabhupada ville have, at jeg mangler ord for at beskrive det, hvilket jeg derfor lader være med.

For alle andre koger hele diskussionen altså ned til det helt praktiske, hvorvidt der er fejl i 1972-udgaven af Bhagavad-gita, hvorvidt disse fejl blev rettet i 1983-udgaven, og hvorvidt der blev lavet nye fejl i 1983-udgaven eller ej. Længere er den for mig at se ikke.

At 1972-udgaven har fejl og endda rigtigt mange, burde ikke være svært at se for dem, der faktisk læser Prabhupadas bøger – specielt hvis man har sat sig ind i begrundelserne for de rettelser, der er i 1983-udgaven. 1972-udgaven har skræmmende mange fejl, og hvis man tror, at de er ’godkendt’ af Prabhupada – lige fra ’træernes planet’ og Dronning Kunti, der citerer Sri Isopanisad, til at vaisyaer ernærer sig ved kvægdrift, og halvguderne og dæmonerne drog ud på en sørejse – har jeg igen svært ved at sige noget. Det er så fjollet, at det virker som spild af tid overhovedet at bruge ord på det.

Hvorvidt 1983-udgaven fik alle fejlene i 1972-udgaven med er et godt spørgsmål, men sikkert broderparten, er min vurdering.

Med hensyn til det sidste punkt, nemlig om der i 1983-udgaven er lavet massive fejl og afvigelser fra Prabhupada, har jeg ikke kunnet få øje på det. Det skyldes ikke, at jeg ikke har forsøgt, for inden for de sidste to år må jeg have læst 1983-udgaven de første 100 gange. Jeg kan bare ikke få øje på, hvor fejlene skulle være. Måske er det så mig, der er tosset, men siden ingen af de højtrøstede kritikere til dato har kunnet kommet med udførlige lister over de mange fejl, der skulle være, hælder jeg til at tro, at fejlene ikke er der. Nu kan alle selvfølgelig som Trayimaya lire nogle rettelser op og bare hævde, at de er forkerte, men her taler jeg om seriøs kritik.

Rettelserne i 1983-udgaven er velbegrundede og er sket i overensstemmelse med Prabhupadas originalmanuskript. Hvis man kan vise, hvor 1983-udgaven ligger længere væk fra Prabhupadas originale ord end 1972-udgaven, begynder det at blive interessant. Jeg har bare ikke set nogen komme med noget sådant på trods af en masse bulder og brag. Det er derfor, jeg har lidt svært ved at tage denne såkaldte diskussion helt seriøst, hvilket nogle måske har bemærket. Igen må jeg undskylde mig selv, men jeg anser mest denne diskussion for en blanding af varm luft og massehysteri á la Kejserens Nye Klæder. Tro ikke, at muligheden for noget sådant er blevet mindre med Internettets indførelse.

Men som sagt har jeg ikke her skrevet noget, jeg ikke har sagt før. For at runde af. Her er fem eksempler på rettelser fra Indledningen til Bhagavad-gita (vurder selv, om de er berettigede eller ej):

1972:
Lord Kåñëa says, "Prakåti is working under My direction."

1983:
Lord Kåñëa says, mayädhyakñeëa prakåtiù süyate sa-caräcaram: "This material nature is working under My direction."

Prabhupadas originaltekst:
Mayadhyaksena prakrtih suyate sa-caracaram: This material nature is working under My direction—

Jayadvaita Swami kommenterer:
Throughout, the new edition restores dozens and dozens of Sanskrit quotations, large and small, that the old edition simply scratched out.

***

1972:
In the Çrémad-Bhägavatam also the definition of liberation is given: Mukti means liberation from the contaminated consciousness of this material world and situation in pure consciousness.

1983:
In the Çrémad-Bhägavatam also the definition of liberation is given. Muktir hitvänyathä-rüpaà svarüpeëa vyavasthitiù: [SB 2.10.6] mukti means liberation from the contaminated consciousness of this material world and situation in pure consciousness.

Prabhupadas originaltekst:
In the Srimad-Bhagavata also the definition of liberation is said: Muktir hitva anyatha rupam svarupena avasthitih. Svarupena avasthitih. Mukti means liberation from the contaminated consciousness of this material world and to become situated in pure consciousness.

Jayadvaita Swami kommenterer:
Another lost quotation restored.

***

1972:
The complete whole, Personality of Godhead, has immense potencies.

1983:
The complete whole, Personality of Godhead, has immense potencies (parasya saktir vividhaiva sruyate).

Prabhupadas originaltekst:
The complete whole Personality of Godhead has immense potencies. Parasya saktir vividhaiva sruyate.

Jayadvaita Swami kommenterer:
Ingen kommentar.

***

1972:
…and ultimately we will be able to reach the destination which is beyond this material sky.

1983:
…and ultimately we will be able to reach the destination which is beyond this material sky (yad gatva na nivartante tad dhama paramam mama).

Prabhupadas originaltekst:
. . .and ultimately we shall be able to reach the destination—yad gatva na nivartante tad dhama paramam mama.

Jayadvaita Swami kommenterer:
Ingen kommentar.

***

1972:
In the Viñëu Puräëa the total energies of the Supreme Lord as Viñëu-çaktiù parä proktä, etc., are delineated.

1983:
In the Viñëu Puräëa (6.7.61) the total energies of the Supreme Lord are delineated:
viñëu-çaktiù parä proktä
kñetra-jïäkhyä tathä parä
avidyä-karma-saàjïänyä
tåtéyä çaktir iñyate

Prabhupadas originaltekst:
In the Visnu Purana the total energies of the Supreme Lord have been summarized.

visnu-saktih para prokta
ksetra-jnakhya tatha para
avidya-karma-samjnanya
tritiya saktir isyate

Jayadvaita Swami kommenterer:
Ingen kommentar.